Viestintäviraston vastaus

Hyvä Piehingin kyläyhdistys/sihteeri Olavi Alatalo

Piehingin kyläyhdistys on kiinnittänyt Viestintäviraston huomiota digitaalisten tv-lähetysten heikkoon näkyvyyteen Piehingin kylän alueella.
Viestintävirasto seuraa tarkasti digi-tv:n näkyvysalueesta saatavia uusia tietoja erityisesti verkkoyhtiö Digita Oy:n säännöllisesti toimittamien tietojen avulla. Virasto on siten myös tietoinen siitä, että Piehingin alueella on tarkemmissa mittauksissa todettu laskennallisia ennusteita merkittävämpi katvealue.

Vastuu digitaalisten tv-lähetysten näkyvyydestä on tv-yhtiöillä. Toimilupaehtojen mukaan valtakunnallisen toimiluvan saaneet tv-yhtiöt eli MTV, SubTV ja Nelonen ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että niiden lähetykset ovat vastaanotettavissa koko maassa. Kesäkuussa 2007 valtioneuvosto muutti toimilupien ehtoja siten, että tv-yhtiöillä on oikeus koko maan kattavan jakeluvelvoitteen toteuttamiseksi poikkeuksellisilla maanpäällisen jakeluverkon katvealueilla vaikeissa vastaanotto-olosuhteissa täydentää maanpäällistä televisiolähetysverkkoa vaihtoehtoisilla televisiolähetysten jakelutavoilla, esimerkiksi satelliitilla.

Viestintäviraston tehtävänä on valvoa toimiluvan ehtojen toteutumista. Virasto on pyytänyt tv-toimijoilta selvityksen tv-lähetysten näkyvyydestä alueella Kalajoki-Piehinki-Raahe. Informoimme kyläyhdistystä heti kun asiassa on saatavana uusia tietoja.

TV-maksun osalta valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain (745/1998) mukaan television käyttämisestä on maksettava televisiomaksu, jonka suuruuden määrää valtioneuvosto. Viestintävirastolla ei ole mahdollisuutta myöntää alennusta televisiomaksusta. Televisiomaksu on maksettava riippumatta siitä mitä ohjelmia tai kanavia katsotaan ja kuinka paljon niitä katsotaan. Mikäli televisiosta ei voi seurata minkäänlaisia televisio-ohjelmia, ei tv-maksua tarvitse maksaa.

Ystävälisin terveisin,

Merja Saari
Apulaisjohtaja
VIESTINTÄVIRASTO

www.piehinki.net