Ylipääntien korjaus Mäntylästä eteenpäin.

Kuva: Viljo Harju
Tällainen ennen korjausta!

Kuva: Viljo Harju
Viljo ja kumppanit työssä koneineen.

Kuva: Viljo Harju Metsäautotien, Mäntylästä ylöspäin, kunnostus kustannuksiin osallistujat:
Harju Viljo hankki rahoittajat ja oli talkoo porukan vetäjänä.
Nordig Mines AB
Piehingin Erämiehet
Raahen Kaupunki
UPM-Kymmene
Rannikon Mhy
Metsäliitto
Stora-Enso
Junnikkalan saha
Pesosen saha
Sippala yhtiöt
Autio Matti traktori talkoissa
Tähjänjoki Kauko traktori talkoissa
Räisänen Alpo traktori talkoissa
Haapala Björn talkoissa
Siuvatti Antero talkoissa