Raahen kaupungin päättäjille.

 

 Piehingin Kyläyhdistys ry:n toimikunta kokoontui 16.9.09 käsittelemään Salonkartanon vanhainkodin remontti asiaa.

Toimikuntaa hämmästytti ja huolestutti uutiset remontin supistumisesta aiemmin suunnitellusta ja budjetoidusta 1,6 miljoonan euron remontista, 120 000 euron pikku ”fiksaukseen”.

 

 Salonkartano on aiemmin suunnitellun ja välttämättömän pikaisen remontin tarpeessa toiminnan jatkumiseksi entisenlaisena.

 Kyläyhdistys ei voi hyväksyä remontin siirtämistä säästösyistä. Juuri nyt on otollinen aika remontoida. Kustannustaso on kaikin puolin ennätys alhaalla, sen olemme saaneet vasta kuulla mm. Raahen syväsatama työmaan osalta.

 Myös työllisyys näkökohta on otettava huomioon tällaisena ennätys työttömyyden aikana. Sitä kautta investoinnille Salonkartanoon olisi erittäin hyvä ja otollinen ajankohta.

 

 Myös maaseudun vanhukset tarvitsevat elämänsä ehtoonviettoon kunnolliset ja asialliset tilat, joissa hoito voidaan järjestää hyviä hoitotapoja ihmisarvoa kunnioittaen. Heidän täytyy saada tuntea turvallisuutta ja kunnioitusta.

 

 Piehingin Kyläyhdistys vaatiikin palaamaan alkuperäiseen suunnitelmaan.