Raahen Sanomissa oli 23.11.1907 seuraavanlainen juttu Ylipään tiestä. (Inkeri Sivonen os. Erkkilä oli löytänyt tämän Raahen Sanomien arkistoista).

Piehinki. Tieasia. Joku aika sitten oli tässä lehdessä kehoitus Piehingin ylipääläisille, jotta rupeisiwat touhuamaan tiensä laittamista parempaan kuntoon. Wiime sunnuntaiksi olikin kutsuttu paikkakuntalaisia koolle Kerttulan taloon asiasta juttelemaan. Kokouksen awasi talokas Juho Pehkonen, kehoittaen asiasta keskustelemaan, jotta päästäisiin toiwottuihin tuloksiin. Puhetta johtamaan ja pöytäkirjaa laatimaan walittiin W. Juutinen. Keskustelussa ilmeni se toivomus,että kaikki manttaalin omistajat kunnassa olisiwat welwoitettuja ottamaan osaa puheenaolewan tien tekemiseen, sellaisetkin, jotka eiwät tietä tarwitse muutakuin satunnaisesti, sillä he owat taas muista sellaisista kunnan eduista osalliset, joista eivät tien tarwitsijat ole tilaisuudessa nauttimaan, Tien pituus on 5-6 km.
Lopuksi tultiin seuraawiin päätöksiin: Kokous lausuu toiwomuksenaan,että kuntakokous suostuisi welwottamaan kaikki kunnassa asuwat manttaalinomistajat Piehingin Yläpääntien tekoon sekä kuntakokouksen valitseman työnjohtajan kutsumuksesta lähettämään miehen ja hewosen työhön niin pitkäksi aikaa, että tie Hannilasta Mäntylään saadaan käyttökelpoiseen kuntoon; sekä että kuntakokous suostuisi ottamaan ennen mainitun tien varrella tarwittawat Poikajoen ja Isonjoen yli johtawat sillat kunnan yhteisesti rakennettaviksi ja ylläpidettäviksi. Asia tulee käsiteltäväksi joulukuun kuntakokouksessa.


Lähde= http://digi.lib.helsinki.fi/sanomalehti

 

Tästäkös ne alkoivat Ylipääntien korjauskehoitukset?

Tekstissä oli myös Yläpääntie nimitys, vai lieneekö ollut kirjoitus virhe?

Olavi Alatalo