Raahen Sanomat 16.11.1889

- Piehingistä, Marraskuun 11 p. Tiedon halu on täällä aiwan wähäinen. Ei edes sanomalehtiäkään juuri lueta. Pari kappaletta Kaikua tänne tulee korkeintaan ja Raahen Sanomia saman werran. - Piehinki, joka on isoin osa Salon kappelista, on ikimuistoisilta ajoilta saakka ollut ilman wakinaista kappalaista. Ja kirkonmenoja on pidetty ani harwoin, silloin tällöin wain, miten on sopinut. Kansa onkin tullut tuiki haluttomaksi käymään kirkossa. Sivistys on mitä matalimmalla kannalla täällä - oikein on kuin sydänmaassa.

Kansakoulun mekin tarvitsisimme Piehingin kylään. Sillä Salon kappelissa oleva koulu on kaupungin lähellä ja Piehingin äärimmäinen osa on siitä yli 2 peninkulmaa Pyhäjoelle päin. Esittäisin sen wuoksi, että rupeaisimme täälläkin puuhaamaan kansakoulua. Ehkä saataisiin kappalaisen puustelli kansakouluhuoneeksi niinkuin Pattijoellakin, ainakin siksi aikaa kuin kappalainen ehkä kerran muuttaa tänne asumaan.

Mietitäänpä todellakin tätä asiaa ja koetetaanpa edes lapsihimme siwistyksen siemeniä saada istutetuiksi, jos itse olemmekin tästä takapajulle jääneet! Tätä toiwoo

Eräs.

Lähde: http://digi.lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/query.html