Kyläkokus 07.04.2008

Kyläkokouksessa oli runsas osanotto (n.70), asioina olivat Ylipääntie ja Ydinvoimala, kiitokset Pyry Suonsivulle sekä kansanedustaja Unto Valpaalle mukanaolosta ja hyvistä ohjeista sekä kannanotoista.
Ylipääntiestä keskusteltiin vilkaasti ja vaikeita kysymyksiä sateli Tiehallinnon edustajalle Pekka Toiviaiselle kuin myös paikalla olleille poliitikoille.
Kyläkokouksessa ei kuulunut ainoatakaan soraääntä Vilho Kinnusen laatimasta ja Kyläyhdistyksen hyväksymästä Hanhinokan ydinvoimala hankkeen YVA-lausunnosta.
Kokoukselle oli lähetetty e-mailina yksi ydinvoimaa puoltava lausunto, mutta sitä ei luettu, koska lähettäjä ei ollut paikalla, eikä lähtettäjästä ollut 100% varmaa tietoa.