Katja Hänninen vieraili Piehingin 
kyläyhdistyksen edustajana
ympäristövaliokunnassa
 
 Tiistaina 25.5.2010 ympäristövaliokunnan kuultavana ollut Hänninen 
toi esille piehinkiläisiä koskettavia kysymyksiä ja näkemyksiä 
koskien Fennovoiman ydinvoimalahanketta. 
 Lausunnossaan yhdistys toi esille huolensa hankkeen nopeasta 
etenemisestä ja sen vaikutuksista alueen viihtyisyyteen,
terveellisyyteen ja ekologisuuteen.
Paikallisista vaikutuksista yhdistys toi esille ydinvoimalan 
vaikutukset kalastukseen, maanviljelyyn, säteilyn vaikutukset 
lähialueen ihmisten, eläinten ja kasvien terveyteen sekä 
kiinteistöjen arvon alenemisen ydinvoimalalaitoksen 
vaikutusalueella. 
 Huolta kannettiin myös mahdollisen onnettomuuden vaikutuksista 
terästehtaan säilymiseen.
 Yhdistyksen mielestä ydinvoimalan vaikutuksia paikallisen väestön
elinolosuhteiden kannalta ei ole riittävällä tavalla tutkittu. 
 Hänninen toi valiokunnassa esille myös kansanäänestysaloitteiden 
torppaamisen sekä Pyhäjoen että Raahen valtuustossa.
 
 Lisäkysymyksiä kansanedustajat tekivät muun muassa 
terveysvaikutuksista, Laguna-hankkeesta ja ydinjätteiden 
välivarastoinnista sekä loppusijoituksesta.
 Piehinki on mukana bioenergian pilotti-kylä hankkeessa 
ja alueelle kaavoitetaan myös tuulivoimaa.