Piehingin Kyläyhdistyksen koolle kutsumaan toiseen ”digi” kokoukseen osallistui torstaina 27.09.2007, 35 kyläläistä.


Myös Ilta Sanomien ja RS:n toimittajat olivat paikalla. Kyläyhdistys tarjosi kaikille Viljon keittämät "pullakahvit" ennen ja jälkeen tilaisuuden.
Juttu kokouksesta myös Iltasanomissa 6.10

Aiemmin paikallislehdissä saamamme julkisuuden ansiosta Digitakin lähestyi meitä tuntia ennen kokousta e-maililla Irma Tähjänjoelle sekä puhelin soitolla Kyläyhdistyksen puheenjohtajalle Seppo Kultalalle.
Kokouksen päätös: Laadimme kirjeen Kuluttaja-asiamiehelle asian viemiseksi Kuluttajariitalautakuntaan ennakkotapauksena TV-lupien maksamatta jättämisestä.

Kirjelmä lähetetty 28.09.2007 klo 00.30 Kuluttaja-asiamiehelle samoin myös Viestintävirastolle.
Viestintäviraston Apulaisjohtaja Merja Saaren vastaus.
Kuluttaja-asiamieheltä ei ole tullut muuta vastausta 13.10 mennessä, kuin viestin vastaanottaminen!

Kultakaivos ja ehkä ydinvoimalakin on tulossa, mutta pahempi, "TV saaste" näyttää pysyvän meiltä poissa.
Kyläkokouksessa käsiteltiin myös ydinvoimala hanketta, mutta se jäi tälläkin kertaa digiboksien ja antennien suuntausten katveeseen. Aiottiin mennä joukolla Pauhasaille tiedotus- ja kyselytilaisuuteen.
Ainainen puheen aihe, Ylipääntien vaarallisuus puhutti jälleen, siinä aiottiin ottaa yhteyttä TVL:n vastaaviin.
(Seppo Kultala onkin jo saanut yhteyden TVL:n vastaavaan ja tien katselmus on 10.10.2007 klo 09.00)
Ensimmäinen "Digikokous" 6.9-07.
www.piehinki.net