TIEHALLINTO         ALOITEVASTAUS     15.11.2007

 

Vastaus Olavi Alatalon sähköpostiviesteihin Pentti Keräselle ja Matti Keinäselle.

 

Piehingin Ylipääntien liikenneturvallisuus. Raahe.

 

Piehingin kyläläiset ovat kokouksissaan käsitelleet Ylipääntien tieolosuhteita ja todenneet mm. Ylipääntien mutkaiseksi ja kapeaksi. Heidän mielestään tie on liikenneturvallisuudeltaan vaarallinen. Kyläläiset esittävät tielle lukuisia parantamisehdotuksia mm. tien leventämistä, kevyen liikenteen väylää, nopeusrajoituksen alentamista, varoituskylttejä, jne.

 Ylipääntien liikenneturvallisuustilannetta on selvitetty varsin perusteellisesti Raahen liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen yhteydessä vuonna 2004. Tällöin Ylipääntien liikenneturvallisuus ei noussut erityisen ongelmallisena esille suhteessa muuhun tieverkkoon. Suunnitelmassa ei näin ollen ole päädytty esittämään toimenpidesuosituksia Ylipääntielle. Mainittakoon, että muille Raahen alueen teille ja kaduille esitettiin yhteensä lähes 170 parantamissuositusta.

 

Ylipääntien tienkäyttäjät ovat pääosin paikallisia ja tieolosuhteet tuntevia. Toki muitakin liikkujia on, mutta vähemmistönä. Olisikin perusteltua ajatella, että varsinkin paikalliset autoilijat osaavat sopeuttaa ajonopeutensa tieolosuhteita vastaaviksi ja ottamaan huomioon lähipiirin ja naapuruston tienkäyttäjät.

 

Kuten tiedättekin, tiepiiri on hiljattain tehnyt päätöksen nopeusrajoituksen alentamisesta osalle Ylipääntietä. Myös esitetyistä varoitustauluista tiepiiri on antanut erillisen lausunnon 12.11.2007.

 

Ylipääntien leventäminen tai kevyen liikenteen väylän rakentaminen ei tämän hetkisen käsityksen mukaan ole lähivuosina näköpiirissä. Sikäli kun Ylipääntien liikenteessä tai alueen toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia, jotka muuttavat tien liikenteen määrää tai koostumusta, pyritään toki ottamaan huomioon tulevien vuosien tienpitoa toteutettaessa.

 

Tienpidon suunnittelija          Matti Keinänen.